Weekendowe Inspiracje #52

PressPausePlayW poprzednim odcinku Weekendowych Inspiracji oglądaliśmy krótki wykład Geerta Bevina, w którym opowiadał on o korzyściach płynących z zastosowania nowoczesnych technologii w produkcji muzycznej. Materiał który dziś obejrzymy jest niejako rozwinięciem tego tematu, opowiedzianym jednak z nieco szerszej i, co tu dużo mówić, nieco mniej entuzjastycznej perspektywy.

PressPausePlay to naprawdę świetnie zrealizowany, pełnometrażowy dokument który stara się odpowiedzieć na pytanie: Jaki wpływ na nasze postrzeganie sztuki ma współczesna technologia? O pomoc w znalezieniu odpowiedzi twórcy filmu postanowili poprosić współczesnych artystów z różnych dziedzin sztuki, takich jak film, fotografia, literatura czy oczywiście muzyka. Efektem jest unikatowa mikstura różnych, nieraz dość zaskakujących odpowiedzi, prezentująca całą gamę odmiennych spojrzeń na ten temat. Podczas gdy jedni widzą we współczesnej technologii szansę na poszerzenie horyzontów, inni uznają ją za zwiastun upadku kultury i przyczynę degradacji roli artysty w społeczeństwie. Podczas gdy jedni uważają, że czasy współczesne dały nam całkowitą wolność i swobodę twórczą, drudzy pytają :”tak, ale jakim kosztem?” Różne poglądy zmieniają się tu jak w kalejdoskopie i tylko od nas zależy, czy zgodzimy się z którymkolwiek z nich. PressPausePlay należy bowiem do tych filmów, które co prawda stawiają pytania, ale ostateczną odpowiedź pozostawiają widzowi. Mówiąc krótko: Miłego oglądania.