Nektar Panorama P4 : Dedykowany kontroler dla Propellerhead Reason

Nektar Panorama P4 to cztero oktawowa klawiatura sterująca dedykowana do pracy z programem DAW Propellerhead Reason. Po za cechami typowymi dla sprzętu tej klasy, takimi jak ważone klawisze, aftertouch czy kolorowy wyświetlacz, posiada kilka rzadziej spotykanych a bardzo przydatnych funkcji. Pierwszym co rzuca się w oczy jest zmotoryzowany fader, automatycznie ustawiający się w pozycji pokazującej głośność wybranej przez nas ścieżki, co jest niezwykle wygodne przy pracy w studio, nie mówiąc już o występach scenicznych. Ciekawą funkcją jest też możliwość przełączenia klawiszy transportu (których wg. mnie nie używa się wcale tak często jak podejrzewają producenci większości sprzętu) w tryb klawiszy funkcyjnych oraz możliwość przypisywania poszczególnym przyciskom makr klawiatury.Jeśli już mowa o przyciskach i innych rodzajach manipulatorów, to muszę stwierdzić, że na ich brak z pewnością nikt nie będzie mógł narzekać. Nektar Panorama P4 wyposażono w:

  • 16 enkoderów
  • 9 45 milimetrowych faderów
  • 10 centymetrowy zmotoryzowany fader
  • 10 podświetlanych przycisków
  • 28 przycisków zwykłych
  • 12 padów czułych na siłę nacisku
  • Koła Pitch Bend i Modulacji
  • Możliwość podłączenia foot switch i pedału ekspresji

Daje nam to możliwość kontroli nad 93 parametrami. Dodatkowo Panorama P4 daje nam możliwość zapisania dwudziestu własnych presetów, dla całego kontrolera bądź poszczególnych jego części.

Podsumowując, Nektar Panorama P4 zapowiada się na bardzo dobrą klawiaturę sterującą, zarówno do studia jak i na scenę (oczywiście dla tych którzy korzystają z programu Reason). Jej średnia cena za granicą wynosi 400 euro. Na zakończenie, film nagrany przez DV247.com pokazujący działanie tego kontrolera w praktyce.

Więcej informacji na stronie: http://www.nektartech.com/Panorama