Crazy8 – nowy sekwencer krokowy od Twisted Electrons

Sprzętowe sekwencery krokowe wracają ostatnio do łask, o czym świadczy chociażby coraz większa liczba nowych urządzeń tego typu trafiających co roku do sprzedaży. Jednym z najnowszych z nich jest Crazy8 firmy Twisted Electrons.

Twórcy Crazy8 reklamują swój sekwencer jako urządzenie maksymalnie proste i intuicyjne w obsłudze. Wszystkie dostępne funkcje obsługiwane są w nim za pomocą zaledwie 22 przycisków i jednego enkodera. Oprócz nich na głównym panelu znajdziemy tylko siatkę 54 diod sygnalizacyjnych, służących głównie do wizualizacji rytmów tworzonych za pomocą sekwencera.

Crazy8 może obsługiwać jednocześnie osiem ścieżek, z czego pierwsze cztery są polifoniczne (z opcją szybkiego wstawiania zapisanych wcześniej akordów) i wysyłają komunikaty MIDI, natomiast pozostałe są monofoniczne i wysyłają komunikaty MIDI lub sygnały CV/Gate. W pamięci sekwencera można zapisać maksymalnie 128 patternów (po 16 dla każdej ścieżki), z których każdy może mieć maksymalną długość 16 kroków. Korzystając z funkcji „Chain” można łączyć ze sobą do ośmiu patternów, uzyskując tym samym sekwencję o maksymalnej długości 128 kroków. Całkiem ciekawie prezentuje się też funkcja „Crazy”, pozwalająca losowo omijać lud dodawać dźwięki w patternach, zgodnie z ustalonymi przez użytkownika poziomami prawdopodobieństwa.

Sekwencer Crazy8 dostępny jest do nabycia na oficjalnej stronie internetowej firmy Twisted Electrons, gdzie kosztuje on 255 euro.